Aktiviteter 2020

Det här året blir ett väldigt annorlunda år i och med rådande Coronapandemi. Föreningen hann knappt starta upp 2020 års aktiviteter innan allt stannade av och vi ställde in planerade aktiviteter till och med oktober.

I augusti hade styrelsen möte och beslutade att ställa in resten av årets planerade aktiviteter. Vi ser tyvärr ingen snar ljusning vad gäller pandemiläget. Därför vill vi inte utsätta någon för den smittspridning som kan ske om vi träffas vid aktiviteter.

Styrelsen önskar er alla allt gott! Hoppas vi kommer igång med aktiviteter 2021!