Ann-Marie Ragnarsson

Årsmöte 2021

Årsmöteshandlingar samt årsmötesprotokoll finns här för kännedom, se bifogade filer. 21 februari hölls årets årsmöte. Utifrån pandemiläget i Sverige och rekomendationer att inte träffas fysiskt hölls mötet via telefon.