Bussen avgår från Willys kl. 7.30. Dal 1) Förmiddagsfika i Värnamo, lunch i Kalmar, Solidens slott med guide, Borgholm på egen hand, Paradisverkstaden, övernattning Hotell Skansen, middag på kvällen.
Dag 2) Frukost, Lizes interiörer, fyren Långe Jan, Eketorps Borg, lunch, fikastopp i Värnamo. Åter i Kinna ca kl. 19.30.
Kostnad 1.950 för medlem, 2.450kr ej medlem. Resebolaget skickar faktura.
Anmälan senast 15/4 till Angela tel. 070-835 79 55.