Du kan välja mellan onsdagar kl. 17.00 , vattendjup 1,35 m, fredagar kl. 15.30, vattendjup 1,25 – 1,35 m. Om grupperna inte fylls kan du delta i båda. Du kan anmäla dig för hela terminen eller delta enstaka tillfällen om terminsanmäld har förhinder. Ring eller sms ansvarig för gruppen och kolla. Anmälan 3 – 10/1, onsdagsgruppen till Therese tel. 073-158 69 25, fredagsgruppen till Gertrud tel. 073-157 51 81.
Deltagaravgift meddelas inom kort.