Studiecirklar 2021

Föreningens studieorganisatör har i samarbete med ABF planerat 2021 års studiecirklar. Tyvärr kunde inga cirklar genomföras under våren, men vi tar ny tag till hösten. Ny information kommer läggas ut slutet av augusti.